Napisz do nas

Kraków

Adres:

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
ul. Wielicka 73,
30-552 Kraków

Telefon/faks: 12 425 57 47, 12 290 05 56

E-mail: poradnia@kctu.pl

Oferta
W Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia realizowany jest kompleksowy program leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich. Program ten jest stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej oraz najnowsze kierunki rozwoju lecznictwa odwykowego. Plan leczenia jest zindywidualizowany i ustalany wspólnie z pacjentem w czasie procesu diagnostyczno-kwalifikacyjnego. Leczenie obejmuje sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej, jak również w miarę potrzeb konsultacje lekarskie oraz konsultacje pracownika socjalnego.

W Ośrodku realizowane są następujące programy terapeutyczne:
Program podstawowy terapii dla osób uzależnionych w trybie dziennym. Program podstawowy i pogłębiony terapii dla osób uzależnionych w trybie ambulatoryjnym, w tym:
- specjalistyczny program dla osób uzależnionych od hazardu
- specjalistyczny program dla osób z uszkodzeniami oun
Program podstawowy i pogłębiony terapii dla osób współuzależnionych w trybie ambulatoryjnym, w tym:
- specjalistyczny program dla osób doświadczających przemocy domowej
- specjalistyczny program dla rodzin i bliskich hazardzistów
Oferta OPUiW spełnia Standardy wykonywania usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa odwykowego rekomendowane przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oddział dzienny
Program leczenia oddzialu dziennego oparty jest na modelu integracyjnym, łączy koncepcję mechanizmów uzależnienia oraz transteoretycznego modelu zmiany z założeniami społeczności terapeutycznej.
Praca terapeutyczna w oddziale dziennym koncentruje się na rozwijaniu motywacji, głównie poprzez pogłębienie świadomości własnego problemu oraz wzmacnianie poczucia własnej skuteczności we wprowadzeniu zmiany. Ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych jest uczenie sposobów utrzymywania abstynencji. Podejmowane są również wątki pracy nad rozbrojeniem mechanizmów uzależnienia, które stanowią centralną rolę w uzależnieniu i nie mijają z chwilą podjęcia abstynencji.
Zasadniczą metodą pracy terapeutycznej w oddziale jest psychoterapia grupowa i społeczność terapeutyczna. Ponadto pacjenci są objęci opieką lekarską i pielęgniarską. W ramach pracy oddziału dziennego prowadzone są konsultacje dla rodzin i bliskich pacjentów aktualnie leczących się.
Patrz reportaż filmowy: Link

Ambulatorium
Program leczenia oparty jest głównie na koncepcji mechanizmów uzależnienia oraz transteoretycznym modelu zmiany. Ważnym założeniem pracy terapeutycznej jest akceptacja różnych wątpliwości i ambiwalencji pacjentów i pomoc im w zobaczeniu swoich niekorzystnych zachowań oraz ich wpływu na życie.
Praca nad motywacją do zmiany ułatwia stworzenie sojuszu terapeutycznego. W podstawowym i pogłębionym etapie leczenia praca koncentruje się głównie na rozbrojeniu mechanizmów uzależnienia. Pomoc w uświadomieniu sobie działania tych mechanizmów i rozwijanie bardziej konstruktywnych sposobów funkcjonowania (m.in. radzenia sobie z emocjami) stanowi podstawę zapobiegania nawrotom.
Program pogłębiony leczenia sięga również do założeń koncepcji psychodynamicznych i systemowych, co umożliwia zrozumienie problematyki pacjenta w odniesieniu do jego linii życia. W procesie psychoterapii często ujawnia się potrzeba pracy nad trudnościami emocjonalnymi. W Ambulatorium udzielane są świadczenia osobom uzależnionym oraz osobom współuzależnionym. Proces leczenia obejmuje kilka etapów:
Proces diagnostyczny.
Program podstawowy.
Program pogłębiony.

Zobacz-schemat leczenia uzależnienia » zobacz
Zobacz - schemat leczenia współuzależnienia » zobacz
Zobacz-schemat leczenia uzależnienia » zobacz